Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=200&id=4807
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=200&id=4808
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
WN-165
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/wielkości gospodarstwa rolnego
WN-15
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-1
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=36&id=1855
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=132&id=3734
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=36&id=4705
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=132&id=2856
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=132&id=2854
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=132&id=2852
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=132&id=2857
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=132&id=2855
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
BIP http://www.lagowgmina.biuletyn.net/?bip=2&cid=132&id=2853
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: